WELCOME LINIJA.png

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić razgovarao je danas sa međunarodnim konsultantom Mlađenom Dinkićem o aktiviranju biznis zona i iniciranju investitora u Bijelom Polju.

Ovaj sastanak je uslijedio nakon što je juče na sjednici Vlade usvojena Vladina uredbe o podsticanju direktnih investicija, koja od danas podrazumijeva i novi list kada je u pitanju politika i odnos lokalnih uprava i centralnih vlasti prema onima koji su spremni da ulože svoj kapital u Crnu Goru.

- Smatram da je ovo jedna od najvažnijih odluka za crnogorsku ekonomiju uopšte. Vladina uredba podrazumijeva aktivniji odnos i direktne stimulanse za one koji garantuju otvaranje novih radnih mjesta koji će, nadamo se, na pravi način valorizovati potencijale koji već priličan broj godina stoje neiskorišteni, što izaziva visoku stopu nezaposlenosti, pogotovo u gradovima na sjeveru. Vladina uredba daje mnogo veće mogućnosti u razgovorima i pregovorima sa potencijalnim investitorima. Bijelo Polje ih ima, jer mi nijesmo sjedjeli skrštenih ruku, već smo prošle godine proglasili četiri biznis zone. Napravili smo mini giljotinu propisa, te smo eleminisali biznis barijere u smislu administrativnih problema sa kojima se fizička i pravna lica mogu susresti tokom iniciranja i osnivanja svog biznisa, kazao je predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić, naglašavajući da je preostalo da se promovišu potencijali Bijelog Polja i tačke koje su ocijenjene kao ključne za razvoj bjelopoljske ekonomije.

- Ono što je poznato i što smo definisali Strateškim planom razvoja naše opštine jeste da su ključne grane održavanje i razvoj postojećeg malog biznisa, razvoj ozbiljnije poljoprivredne proizvodnje i valorizacija turističkih potencijala. Kada je u pitanju valoricacija turističkih poetncijala, iako to izgleda najdalje, ove godine smo napravili krupne korake gdje smo započeli izgradnju ozbiljnih infrastrukturnih objekata koji će omogućiti valorizaciju Bjelasice kao najvećeg turističkog i agro potencijala Bijelog Polja, a radimo i studiju izvodljivosti i studiju o najboljem načinu valorizacije Đalovića pećine koja će takođe biti gotova u ovoj godini, i ona će pokazati na koji način ćemo pristupiti valorizaciji tog speleološkog dragulja. Kada je u pitanju razvoj postojećeg biznisa i iniciranje novih biznis projekata i ideja, toga se direktno tiče jučerašnja Uredba Vlade koja za nas ima ogroman značaj. Mi smo već relaksirali obaveze naših lokalnih preduzetnicika, pri čemu je sada dodatno osnažen novi model aktiviranja investitora. Ovdje se pruža pomoć prilikom samog investiranja, uz obaveze koje investitor ugovorom preuzima i kojm se garantuje da će radna mjesta trajati onoliko vremena koliko cijenimo da je potrebno da se stimulansi pokažu opravdanim, kazao je predsjednik Žurić.

Današnjem sastanku su prisustvovali i ljudi koji su u Opštini zaduženi za ekonomska pitanja, tako da su analizirani lokaliteti koji će se kroz konsultantski odnos nuditi potencijalnim investitorima.

- Razmatrali smo na koji način je najbolje postaviti platform i kreirati ponudu Bijelog Polja koja će figurisati na međunarodnom nivou, kazao je predsjednik Žurić.

Inače, Mlađan Dinkić je angažovan od strane UNDP-ja kao konsultant za aktiviranje biznis zona i za iniciranje investitora sa akcentom na sjever Crne Gore.

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top