GRAFIČKA PREZENTACIJA BIZNIS ZONE "NEDAKUSI"


 

Saobracaj i katasterske parcele biznis zona "Nedakusi"


Namjena plan - biznis zona "Nedakusi"


Postojeća namjena - biznis zona "Nedakusi"


Sinhron. plan - biznis zona "Nedakusi"

 


 

 

Poštovani građani potrebne programe za otvaranje planova i dokumenata možete preuzeti u dolje navedenim linkovima: 


DwfViewer - za pregled .dwf datoteka (6MB)

Design Review 2009 - za pregled .dwf datoteka (nova verzija) (42.9MB)

Adobe Reader - za pregled .pdf datoteka (41.1MB)

MapGuide ActiveX - Umetak za čitanje mape u internet pretraživaču (3MB)

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top