WELCOME LINIJA.png

BIZNIS ZONA CEROVO

 

Biznis zona “Cerovo” obuhvata prostor pogonskog goriva “Cerovo” ukupne površine 318.429m², upisana je u listu nepokretnosti broj: 66, KO Cerovo (181.388 m²) i listu nepokretnosti broj:2375 KO Bijelo Polje (137.041 m²), kao svojina Crne Gore. U pitanju je kompleks bivšeg vojnog skladišta pogonskog goriva “Cerovo“, koje se nalazi u neposrednoj blizini magistralnog puta i željezničke pruge, prije ulaska u Bijelo Polje. Kompleks je obezbijeđen protivpožarnom zaštitom i povezan isitemom veza. Oko svake cjeline urađena je žičana ograda u dužini od oko 5.100 m.

 

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top