WELCOME LINIJA.png

O BIJELOM POLJU


Opština Bijelo Polje se nalazi na sjeveru Crne Gore, između 42°55’ i 43°10’ sjeverne geografske širine i 19°30’ i 20°05’ istočne geografske dužine. Prostire se na 924 km², pokrivajući 6,7% teritorije Crne Gore, što je čini četvrtom opštinom po površini u Crnoj Gori.

Graniči se sa crnogorskim opštinama Pljevlja, Mojkovac i Berane i opštinama Srbije: Prijepolje i Sjenica.

Bjelopoljska opština pripada brdsko – planinskom dijelu sjeverne Crne Gore, okružena visokim planinama. Nalazi se izmedju planina Bjelasice, Lise i Pešterske visoravni. Cijela teritorija Opštine nalazi se na nadmorskoj visini iznad 500 metara. Ispresijecana je brojnim dolinama rijeka, prije svega, Lima i njegovim lijevim (Lješnica, Brzava, Ljubovidja, Lipnica, i desnim pritokama (Goduška rijeka, Ivanjska rijeka, bjelopoljska Bistrica)), koje mu daju posebnu reljefnu fizionomiju.

 

Područje Opštine pripada brdsko-planinskom području sjeverne Crne Gore. Oko 95% njene teritorije nalazi se iznad 650 m nadmorske visine. Središnjim dijelom, uz rijeku Lim, prostire se dolina dužine 12 km i širine 3 km, čija je najniža nadmorska visina 531m. Gradsko jezgro Opštine nalazi se na dvije terase, nadmorske visine 575 i 620 m. Okolne planine, Bjelasica sa najvišim vrhom Crna Glava (2.137 m), Lisa (1.509 m) i Stožer (1.576 m), čine reljef Opštine veoma zanimljivim.

Najznačajniji hidrografski potencijal u Bijelom Polju je rijeka Lim, koja kroz Opštinu protiče srednjim tokom, dužine 40 km, sa prosječnim proticajem 70,2 m³/sek. Najveće pritoke Lima su Ljubovidja dužine 35 km i Bjelopoljska Bistrica dužine 23 km. Od manjih pritoka, na urbanom području, najznačajnije su: Lješnica, Lipnica, Sljepašnica i Boljanska rijeka. Mineralni i termalni izvori su registrovani u Nedakusima, u dolini rijeke Sljepašnice, u gornjim Nedakusima, Rajkovićima, Dobrom Dolu, Dubravi, Papama i Bučju. Iako male izdašnosti, značajniji izvor nalazi se u Čeoču sa 0,1 lit/sec, koji je kaptiran za industrijsku preradu u fabrici „Rada“. Pored mineralnih, u Nedakusima su registrovani i značajni termalni izvori.

Opština ima umjereno kontinentalnu klimu sa jasno izraženim godišnjim dobima, pri čemu je jesen toplija od proljeća, što pogoduje sazrijevanju biljnih kultura. Bjelopoljska kotlina je okružena planinskim masivima koji utiču na klimu, pojavu temperaturnih razlika, tišine, atmosferske padavine i magle u jesenjim, zimskim i proljećnim mjesecima. Prosječna temperatura u proljeće je 8,7°C, u toku ljetnji mjeseci 16,9°C, na jesen 9,4°C i u zimskom period 0,1°C.

Prema popisu iz 2011. godine, ukupan broj stanovnika na teritoriji opštine Bijelo Polje iznosi 46.051, što čini 7,43%% ukupne crnogorske populacije. Gustina naseljenosti je 49,8 stanovnika/km2, što je znatno manje od crnogorskog prosjeka a, istovremeno, dva puta više od prosječne naseljenosti sjevernog regiona.

Opština Bijelo Polje je Opština sa nivoom razvijenosti izmedju 50% i 75% nacionalnog prosjeka (izvor: Strategija regionalnog razvoja). Budžetska potrošnja po glavi stanovnika iznosi 62,4 % prosječne budžetske potrošnje svih opštinama u Crnoj Gori a 92,8 % prosječne budžetske potrošnje po glavi stanovnika opština sjevernog regiona (izvor: završni računi opština za 2010. godinu i popis stanovništva domaćinstava i stanova u 2011. godini). Geografski položaj Bijelog Polja, prirodni resursi, demografska struktura i saobraćajna povezanost sa okruženjem u najvećoj mjeri opredijelili su ekonomski razvoj Opštine.

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top