Projekat valorizacije planine Bjelasice


 

 

Ovaj razvojni projekat je jedna od najvažnijih kapitalnih investicija koje se realizuju u Bijelom Polju, uz nastavak kvalitetne saradnje Opštine i Direkcije javnih radova. Prema projektnoj dokumentaciji planirana je izgradnja puta prema vrhu planine Bjelasice od magistralnog puta, postavljanje žičare – gondole, putnog imobilijara i dr, što bi značilo otvaranje srca Bjelasice sa bjelopoljske strane.

Projektom su predviđeni objekti za ljetnji i zimski turizam, od markiranja planinarskih i biciklističkih staza, eko parka i sela, stočarskih i ratarskih farmi, izgradnja katuna kao sezonskih naselja, koji će uz planinarski dom na Cmiljači i proizvodnju zdrave hrane u podbjelasičkim selima stvoriti i unaprijediti održivi, konkurentni razvoj, prije svega u korist lokalnog stanovništva.

Za turističku ponudu će biti otvoren sjeverni dio Bjelasice koji pripada Bijelom Polju, u podnožju Turjaka koji leži na nadmorskoj visina od oko 1900 m, i Cmiljače na 1600m/nv, ukupne površine od 7,5 hektara.

Realizacijom ove investicije Bijelo Polje će postati prepoznatljiv turističko-rekreacioni prostor Crne Gore koji će integrisan sa ostalim prostorima na sjeveru Crne Gore stati uz bok najboljim svjetskim uzorima razvoja i upravljanja planinskim prostorima koji privlače turiste i rezidente tokom cijele godine. Koristeći turizam kao generator razvoja ovaj će prostor postati prepoznatljiv kroz pametno i aktivno korištenje drugih planinskih potencijala i tako ostvariti ravnotežnu privrednu strukturu sa poljoprivredom, drvnom industrijom, malom privredom, kulturom i ostalim javnim uslugama.

Ovo nije samo otvaranje turističkog potencijala, već otvaranje i agropotencijala Bjelasice i smatramo da će ovaj projekat najdirektnije uticati na ukupnu ekonomiju Bijelog Polja, na bruto društveni proizvod u svim oblastima, da će direktno uticati na smanjenje nezaposlenosti i na drugačiju perspektivu mladih ljudi u Bijelom Polju.

Prvo je završen plan posebne nemjene Bjelasice i Komova, a zatim su urađena idejna rješenja. Tačno su precizirana mjesta na kojima će se nalaziti odmarališta i staze. Takođe, realizacija ovog projekta sa bjelopoljske strane će istovremeno značiti i povezivanje sa kolašinskom, mojkovačkom, beranskom i andrijevačkom stranom i kroz taj projekat je iskazan i koncept razvoja ove planine, koji podrazumijeva više staza koje će biti međusobno povezane.

Sa Vladom Crne Gore i Direkcijom javnih radova postignut je dogovor da se otvaranje bjelopoljske strane Bjelasice, ukupne vrijednosti 25 miliona eura, nađe u kapitalnom budžetu države, sa oznakom finansiranja do konačne realizacije projekta.

 

 

 

 

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top